Privacy

Inleiding

Indien u als bezoeker deze website bezoekt, laat u persoonsgegevens achter. Deze gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld. Wie zit er achter deze website en welke bedrijven ontvangen deze informatie? Mocht u het niet eens zijn met deze gang van zaken, waar kunt u dit dan aangeven? Dit alles leest u in deze privacy-voorwaarden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van Coöperatie Cachet Juweliers Nederland U.A., gevestigd op Molenlaan 53 in Uithoorn. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 34237921.

Deze website is opgebouwd door BritPunte en het onderhoud zal worden uitgevoerd door Coöperatie Cachet Juweliers Nederland U.A.

Coöperatie Cachet Juweliers Nederland U.A. is dus de verwerkingsverantwoordelijke binnen de website, met BritPunte als verwerker.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens uw website-bezoek:

  • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleidt.

Er worden binnen deze website zelf geen persoonsgegevens opgeslagen. E-mails die via contactformulieren worden verstuurd, versturen de persoonsgegevens met TLS beveiliging, maar deze worden niet binnen deze website opgeslagen. Aangezien er geen opslag van persoonsgegevens is, hebben we geen ssl-certificaat geïnstalleerd.

Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk.

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

  • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert
  • Het gebruik van de website en statistieken hierover
  • Het verstrekken van bezoekgedrag aan derden
  • Het verbeteren van website, om een betere beleving te creëren
  • Het waarborgen van de veiligheid op de website

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door Coöperatie Cachet Juweliers Nederland U.A. opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

Website analytische data via Google Analytics: 26 maanden

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van Coöperatie Cachet Juweliers Nederland U.A. wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bedrijven wordt gefaciliteerd door Coöperatie Cachet Juweliers Nederland U.A. Deze gegevens worden alleen verstrekt indien hiertoe aanleiding is, bv. om vragen die gesteld zijn via het contactformulier te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens over websitebezoeken en analyses worden gedeeld met Google Analytics.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van Coöperatie Cachet Juweliers Nederland U.A. of bij externe partijen.              

Als u een reactie achter gelaten heeft op deze site, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve-, wettelijke- of beveiligings- doeleinden.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.